دانلود مجموعه آثار شیخ افشاری ارومیه ای نجفی

آثار شیخ افشاری ارومیه ای نجفی

 

نوع : pdf

 

 

*فهرست مطالب کتاب:*

* در بیان معرفت حروف تهجی و کلمات
* در بیان معرف قواعد حروف الاسماء الحسنی
* در بیان معرفت علم حروف و خواص اسماء الحسنی
* در بیان قواعد وفق اعداد شانزده گانه
* در بیان خواص چهل اسم موافق اعداد
* در بیان خواص حروف بیست هشت گانه
* در بیان خواص وفق مربعات و اقسام
* در بیان معرفت علم اعداد و حروف
* در بیان وفق بعضی از طلسمات محبت
* در بیان اذکار و اوراد و معرفت اوراد
* در بیان معرفت الاواح
* در بیان معرفت اشکال و فوائد
* در بیان معرفت لوح شرف راس
* در بیان معرفت خواص طلاسم
* در بیان قواعد و ضوابط کلمه
* در بیان اسماء ملائکه که اعوان
* در بیان معرفت صفت لوح مثلث
* در بیان اعمال و اوقات و ساعات نحس و سعد و ساعات آن
* در بیان کشایش کارها و فتوحات و رفع فقر
* طلبیدن حاجات و غیره
* شغل و عملی یا کارهایی که بسته باشد
* کفایت مهمات
* فتح کارهای بسته
* دفع نسیان و قوه حافظه و مقبول شدن نزد خلایق
* دفع فراموشی و افزایش حافظه و ذهن
* تسکین غضب و خشم
* برای رفع بیماری های ناعلاج
* از برای خیر و برکت در مال
* ختم سوره حمل نوع دیگر ختم سوره فاتحه الکتاب
* نوع دیگر مربع فاتحه الکتاب
* جهت ازدیاد رزق و روزی
* نوع دیگر فتوحات عظیمه و قضاء حاجات مهم
* ختم سوره قول هو الله
* ختم سوره و آیات قرآن
* ختم بسم الله
* بجهت الفت دلها و وسعت رزق و طلب جاه و مقام
* برای خلاصی از زندان و دربند
* خلاصی از زندان از شیخ عبدالمجید غربی
* نوع دیگر لوح شرف زهره
* جهت صفای و روشنی قلب
* سوره مبارکه والشمس و خلاصی از زندان
* اگر خواهی ترفی در امور دنیوی بگیری
* از برای غزت و جاه و مقام پیدا کردن
* در بیان دفع دشمن و اعداء مقدمه حزب البحر
* دعای حرز البحر
* چون زنی صالحه در نکاح شخص فاسق باشد
* آواره کردن دشمن ظالم
* اگر کسی بفسق مشغول باشد
* هرکه سوره والعصر را بر صفحه از زر نقش کند
* اگر کسی را که فاسق باشد اواره کنی
* اگر خواهی میان دو کس جدائی افکنی
* جهت اخراج از مکان
* دفع مسافر از سفر
* هرکه سوره کوثر را بر خاک بخواند
* پیدا کردن دزد
* باز آمدن گریخته و یافتن دزد
* اگر زنی دشوار زاید
* طریق خواندن آیه الکرسی
* ایضا لمنع الفقر
* طریق خواندن سوره مبارکه انا فتحنا
* باب هشتم در بیان احضار و جلب
* در بیان احضار و جلب
* اگر خواهی کسی را حاظر کنی
* صلح و محبت و تسخیر و قبول
* غایب و حاظر
* طلب روزی و طلب رزق
* صلح و محبت و تسخیر و قبول
* غایب و حاظر
* طلب روزی و طلب رزق
* جلب و احضار
* اگر خواهی از راه دور بیاوری کسی را یا کسی را احضار کنی
* آوردن شخص غایب
* احضار شخص غایب انواع دیگر
* در بیان حفظ متاع و رفع کسادی بازار
* اگر خواهی بدانی که مهمی و حاجتی که قصد کرده باشی
* فروش متاع و اجناس و کالاهای خود
* عقد انگشتان برای حاجت
* اگر خواهی که در نزد بزرگان غزیز باشی
* اعمال در روز چهارشنبه سوری
* در بیان عقد السان و زبان بند
* اعمال حبس انزال
* شرح نوزده اسم اعظم
* شرح چهل اسم اعظم
* در بیان بعضی از اعمال غریبه
* در بیان تسخیر و بعضی از آیات
* تسخیر جن
* دعوت اسم باسط
* تسخیر ارواح
* ختم پدر حضرت خضر علیه السلام
* جهت مطالب عظیمه و ختم یا علی
* ختم از جفر جامع ایضاً بجهت اطاعت کسی
* در بعضی از اعمال که باید از ادویه عمل کرد
* هر که خواهد نوزاد داخل شکم زن پسر شود
* در بیان کثرت مال و رفع هم و غم و فقر
* هر طالبی که می خواهد از حروف و اسماء تحصیل نماید
* بجهت الفت دلها و وسعت رزق و روزی
* ایضاً هفت نیت

* جهت برآمدن حاجات و مهمات نوع دیگر
* ختم الله الصمد بجهت قضاء حوائج
* ختم آیه الملک قل اللهم مالک الملک
* ختم سوره توحید بجهت حصول مطالب
* عمل از شیخ بهائی منقول است برای دشواری در کارها
* ختم بسم الله الرحمن الرحیم برای مقصود عظیم
* بجهت حاجات مهمه
* شرح دعای طمطام جهت حصول مطالب
* جهت تسخیر قلوب و برآمدن حاجات مهم
* جهت رفع دشمن و بدخواهان
* اگر خواهی کسی را دل سرد کنی
* اگر خواهی ما بین دو کس جدائی افکنی
* جهت تفرقه و جدایی
* تفرقه جمعی از ظلم
* شناختن بروج و کواکب و نجوم
* در بیان دزد را پیدا کردن و اقسام آن
* اگر خواهی بدانی دزد کیست و کم شده کجاست
* برای بستن بول سارق و دزد
* قضاء حوائج مهمه و بجهت مطالب دنیوی
* شیخ مغربی و خواص اسماء الله و لوح اسماء الحسنی
* جهت حفظ مربع هر که این چهار
* برای آمدن و احضار شخص غایب و فراری
* احضار شخص گریخته و فراری
* اگر خواهص احوال غایب را بدانی
* جهت عزّت و دیدن سلاطین و تسخیر امراء و قلوب
* برای کشودن بسته شده
* جهت درد مثانه و سرعت انزال
* بجهت خواب دیدن
* طریق ختم سوره احزاب
* کیفیت ختم صلوات
* برای محبت در خانه
* معرفت طبایع الثلاثی
* اقلامی که ارباب علوم غریبه وضع کنند
* ……………………….
* و صدها ادعیه و مطالب دیگر….

 

 

تعدادی از صفحات کتاب آثار شیخ افشاری ارومیه ای نجفی را میتوانید در زیر مشاهده کنید.

 

دانلود کتاب آثار شیخ افشاری ارومیه ای نجفی , دانلود رایگان کتاب آثار شیخ افشاری ارومیه ای نجفی ,   دانلود کامل کتاب آثار شیخ افشاری ارومیه ای نجفی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0