اذکار و علوم نجفی اصفهانی

اذکار و علوم نجفی اصفهانی

قیمت فایل =  

قیمت کتاب چاپی

 

نوع : pdf  

تعداد صفحات :۸۸

تعداد جلد : ۱

 

 

*فهرست مطالب کتاب:*

* خواص آیات و تمامی سوره های قرآن کریم و حواشی آن
* خواص بعضی ادعیه و اذکار و علوم غریبه
* خواص اسماء الله اسماء الحسنی
* خواص نامهای خداوند و ادعیه و دعاهای معتبر و رموز آن
* خواص الایات قرآن خواص بسم الله الرحمن الرحیم
* فضایل و خواص تسمیه (گفتن بسم الله الرحمن الرحیم چه بلند و چه آهسته و
برای آن فضیلت بسیار است)
* خیر و برکت در مال و اموال و ثروت
* خواص سوره فاتحه الکتاب
* خواص حروف قرابی اول و سوم
* در بیان خواص آیات و سوره بقره
* آیات شفابخش
* جهت دفع تشنگی در سفر
* در بیان خواص آیات الکرسی
* فواید آب باران و آب نسیان
* تقویت و قوت حافظه و ذهن
* بجهت دفع سحر و ایمنی از حملات فاسد و حیوانات درنده
* بجهت کشف مشتبه
* بجهت برکت در متاع و کالا و افزایش رزق و روزی خود
* دعا و اذکار مجرب و مهم رزق و روزی و گشاده شدن بخت دختر
* ادعیه سریع العجابه
* بجهت دفع سحر و جادو و دشمنان
* فایده سوره های قرآنی بجهت دفع وسواس و چشم زخم و نظر کردن
* جهت ایمنی از مار و کژدم
* جهت خلاص شدن از امراض گشنده طاعون وبا و…
* جهت عزیز و محترم شدن بین مردم و حاکم زمانه
* ذکر معجزه گر جهت افزایش و طول عمر
* برای ایمنی از جمیع افات و دشمنان
* جهت طلب فرزند پسر یا دختر
* برای زیاد شدن حافظه و قوت گرفتن آن و حفظ سریع علوم
* بجهت برآورده شدن سریع حوایج مشروع
* جهت فراخ شدن رزق و روزی آیات و ادعیه برای مال و ثروتمند شدن
* جهت فتح و ظفر بر دشمنان
* جهت شیر خوردن کودک و رفع امراض کودک و نوزاد
* جهت ایمنی از شیطان و وسواس و وسوسه های شیطان
* جهت فتح و آسانی کارهای مشکل
* در خواص سوره مبارکه هود
* خواص سوره یوسف و اثرات آن
* دعا و ادعیه جات مهم برای خلاصی یافت از زندان و حبس
* جهت رسیدن به مطلوب و عشق و تسلط بر مطلوب خود
* جهت پیدا شدن مال دزدیده شده
* آیات و ادعیه بیدار شدن در وقت معلوم از خواب
* جهت ایمنی در خواب از جانوران و جن و ظالمان
* برای پیدا شدن گریخته پیدا شدن فرزند
* جهت گریه کردن طفل و کودک
* جهت زیاد شدن قدرت هوش و حافظه
* برای حصول مطلب و حاجات مهم دیگر
* جهت آسانی در وضع حمل زن
* جهت دفع بلا و طاعون و هزاران ادعیه حاجات دیگر….

تعدادی از صفحات کتاب مرجان جادو را میتوانید در زیر مشاهده کنید. 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0