کتاب داروخانه معنوی یا همان گنجینه معنوی

%da%af%d9%86%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%d9%8a_000001

) دعا جهت زیاد شدن روزى توسل به جواد الائمه علیه السلام
جهت زیاد شدن روزى این دعا را روزى چهارده مرتبه تا ۹ روز بخواند:
اللهم انى اسئلک بحق ولیک محمد بن على علیه السلام الا جدت به على من فضلک و تفضلت به على من وسعک و وسعت على رزقک و اعنیتنى عمن سواک و جعلت حاجتى الیک و قضاها علیک انک لما تشاء قدیر.
دعاهایى جهت زیاد شدن رزق و اداء دین
على علیه السلام فرمود: شکایت کردم به پیغمبر از قرض ، پس فرمود: بگو یا على !
اللهم اغننى بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک .
پس اگر به قدر کوه بزرگى قرض دار باشى خدا ادا مى فرماید. ان شاء اللّه تعالى .
(بحار ۹۵، ۱/۳۰۱)
(۱۵۰) جهت زیاد شدن رزق
هر روز هزار و یک بار این آیه خوانده شود بسیار فایده دارد:
اللّه لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوى العزیز.
(۱۵۱) دعا جهت اداى دین و قرض
هر روز چهل و یک مرتبه یا چهل و یک روز بعد از نماز صبح خوانده شود که فوق العاده موثر و مجرب است .
و من یقرض اللّه قرضا حسنا یضاعف له .
(۱۵۲) دعا براى اداى قرض
در خواب دیده شده است که حضرت رضا علیه السلام فرمودند: جهت اداى دین ۴۴۲ مرتبه بگو:
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظلمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجى المومنین .
(۱۵۳) دعا جهت توانگر شدن
گویند جهت توانگرى چهل شب هر شب این دعا را بخواند موثر خواهد بود.
بسم اللّه الرحمن الرحیم
اللهم یا غنى یا حمید یا رحیم یا ودود یا مبدء یا معید اغننى بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک یا ارحم الراحمین .
(۱۵۴) دعا به جهت وسعت رزق
براى رفع فقر و جلب وسعت و باز شدن در بهشت هر روز صد مرتبه بگوید:
لا اله الا اللّه الملک الحق المبین .
(۱۵۵) دعایى جهت غنى شدن
حضرت خاتم الانبیاء صلى اللّه علیه و آله به اصحاب صفه در زمانى که از تنگدستى خویش شکایت کردند این دعا را تعلیم ایشان فرمود که دائم بخوانند، غنى خواهند شد:
اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظیم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر.
(۱۵۶) دعاى استفاده از تربت امام حسین علیه السلام
در مصباح المتهجدین از حضرت ابوعبداللّه علیه السلام منقول است چون تناول کند یکى از شما تربت مبارک امام حسین علیه السلام را اول بگوید:
اللهم انى اسئلک بحق الملک الذى تناول و الرسول الذى نزل و الوصى الذى ضمن فیه ان تجعله شفاءا من کل داء.
و مرضى که دارد نام ببرد شفا یابد ان شاء اللّه .
(۱۵۷) دعاى هنگام استفاده کردن از تربت امام حسین علیه السلام
با دو سند معتبر از حارث بن مغیره منقول است که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم من در دو بیمارى سخت گرفتارم و به هر دوایى مداوا کرده ام نفع نیافته ام ، فرمود: چرا غافلى از تربت امام حسین علیه السلام که در آن شفاى هر دردى و ایمنى از هر خوفى است و چون تربت را بر مى دارى بگو:
اللهم انى اسئلک بحق هذه الطینه و بحق الملک الذى اخذها و بحق النبى الذى قبضها و بحق الوصى الذى حل فیها صل على محمد و آل محمد و اهل بیته و افعل بى کذا و کذا.
و بعد شفاى مرض خود را طلب کند.
(۱۵۸) صحت یافتن با تربت امام حسین علیه السلام
در بعضى از دعوات از حضرت بقیه اللّه امام عصر علیه السلام رسیده است هر که این دعا را با تربت امام حسین علیه السلام در قدحى بنویسد و دست خود را بشوید و با انگشت شهادت به مریض دهد تا بخورد صحت یابد.
بسم اللّه الرحمن الرحیم
بسم اللّه شفاء و لا اله الا اللّه اکفاء اذهب الباس رب الناس و اشف انت الشافى شفاء و انت الکافى کفاء لایغادر شفاءک سقما و صلى اللّه على محمد و آله اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین .
(۱۵۹) دعایى به جهت برآمدن حاجت از شیخ بهاء الدین عاملى بسیار مجرب است
از شیخ بهاء الدین عاملى رسیده که در شب جمعه این دعا را بر چهل و یک دانه گندم بخواند و بر بام خانه بریزد تا مرغها بخورند اگر حاجتش روا نشود بر من بد گویند.
بسم اللّه الرحمن الرحیم
لا اله الا اللّه بعونک و قدرتک لا اله الا اللّه بحقک و حرمتک لا اله الا اللّه فرجا فرجنى من امرى فرجا و مخرجا ربنا یا ارحم الراحمین .
به هر یک دانه گندم یک مرتبه بخواند.
(۱۶۰) توسل به حضرت على علیه السلام جهت برآمدن حاجت
روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه روزه گرفته بعد از افطار دو رکعت نماز بخواند و از حال نماز خارج نشود و بلافاصله این رباعى را ۱۱۰ مرتبه رو به قبله بخواند:
یا امیرالمومنین یا ذالنعم یا امام المتقین یا ذالکرم
اننا جئناک فى حاجاتنا لاتخیبنا و قل فیها نعم
(۱۶۱) توسل به حضرت امیرالمومنین علیه السلام
هر کس در ثلث آخر شب دو رکعت نماز بخواند با حضور قلب و بعد از آن سر به سجده گذارده چهل مرتبه این جمله را بگوید و حاجت خود را از خدا بخواهد:
اللهم انى اسئلک بروح على ابن ابیطالب الذى ما اشرک باللّه طرفه عین ان تقضى حاجتى
از امیرالمومنین على علیه السلام نقل شده که به جهت هر حاجتى بعد از نماز صبح با حضور قلب دوازده نوبت این دعا را بخواند.
بسم اللّه الرحمن الرحیم
توکلت على الحى الذى لایموت و الحمدللّه الذى لم یتخذ صاحبه و لا ولدا و لم یکن له شریک فى الملک و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا.
(۱۶۲) جهت برآمدن حاجت توسل به حضرت زهرا سلام اللّه علیه
دو رکعت نماز مى خواند و بعد از سلام نماز سه تکبیر گفته و بعد تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیه را گفته (۳۴ مرتبه اللّه اکبر؛ ۳۳ مرتبه الحمدللّه و ۳۳ مرتبه سبحان اللّه ) مى باشد و بعد به سجده برود و پیشانى بر مهر نهاده صد مرتبه بگوید: (یا مولاتى یا فاطمه اغیثینى ) بعد طرف راست صورت را بر مهر نهاده و صد مرتبه همین جمله را بگوید، و بعد طرف چپ صورت را بر مهر نهاده و صد مرتبه این جمله را متذکر گردد؛ بعد مجددا پیشانى را بر مهر نهاده صد مرتبه همان را بگوید و از خدا حاجت بخواهد.
(۱۶۳) توسل به حضرت سجاد علیه السلام
هرگاه کسى حاجتى داشته باشید تا هفده روز هر روز هفده مرتبه با خلوص ‍ نیت این رباعى را بخواند:
اى عابد دشت کربلا ادرکنى اى وارث شاه شهدا ادرکنى
هم خسته تب بودى و هم تشنه آب اى بسته به زنجیر جفا ادرکنى
(۱۶۴) توسل به حضرت حجه علیه السلام جهت گشایش هر کارى
بسیار مجرب است . هفتاد مرتبه بگوید:
یا اللّه یا محمد یا على یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنى و لاتهلکنى
(۱۶۵) توسل به امام موسى کاظم علیه السلام جهت برآمدن حاجت
مردى خدمت امام هفتم علیه السلام شکایت کرد کار بر من بسته شده و به هر کارى که متوجه مى شوم سعى نمى یابم و به هر حاجتى مى روم مایوس ‍ مى شوم . حضرت فرمود: بعد از نماز صبح ده مرتبه این جمله را بگو:
سبحان العظیم و بحمده استغفر اللّه و اسئله من فضله .
آن مرد مداومت نمود با این دعا و بطور خوبى وضعش نیک گردید.

داروخانه معنوی یا همان گنجینه معنوی(رضا جاهد)
مقدمه
اللھم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسلک و حفه بملائکتک و ایده بروح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من
خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لایشرک بک شیئا و لاتجعل لاحد من خلقک على ولیک سلطانا و
ائذن له فى جھاد عدوک و عدو و اجعلنى من انصاره انک على کل شیئى قدیر .
بار الھا، کار ظھور بنده شایسته و خلیفه راستینت (امام مھدى ) را اصلاح فرما ھمانگونه که کار پیامبران و فرستادگانت را اصلاح
نمودى و از فرشتگانت نگاھبانى بر او بگمار و از سودى خویش با) روح القدس ( او را یارى و پشتیبانى فرما و دیده بانانى از پیش رو و
پشت سر ھمراه وى گردان تا از ھر بدى نگاھش دارند و ترس و ھراس او را به امن و امان دگرگون ساز که او ترا مى پرستد و ھیچ
چیز را ھمتا و ھمانند تو نمى داند پس براى ھیچیک از آفریدگانت برترى و چیرگى نسبت به) ولى ( خودت قرار مده و او را در جھاد با
دشمنت و دشمنش اجازت فرما و مرا از یاران او بشمار آور که ھمانا بر ھر کارى توانائى.
بسم اللّه الرحمن الرحیم
اَللّھُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّهِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى اباَّئِهِ فى ھذِهِ السَّاعَهِ وَفى کُلِّ ساعَهٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقاَّئِداً وَناصِراً وَدَلیلا وَعَیْناً
حَتّى تُسْکِنَهُ اَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیھا طَویلاً
ضمن عرض سپاس و حمد فراوان به پیشگاه خداوند مھربان و ھمچنین عرض ارادت و سلام و درود به محضر حضرت ولى عصر (عج ) و
شیعیان و محبینش نظر به فراوانى فضیلت و اھمیت دعا و درخواست حوائج از درگاه پاک الھى که سبب توجه بیشتر نسبت به خالق
یکتاست و نشر مقدارى از احادیث پیشوایان دین درصدد تھیه این کتاب برآمدم تا ان شاء اللّه روز بیچارگى ما را چاره اى باشد.

نوع : pdf

نوع نگارش : فارسی

تعداد صفحات : ۸۷

تعداد جلد : ۱

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0