کتاب رهیافت انرژیایی به سلامت

کتاب رهیافت انرژیایی به سلامت

کتاب رهیافت انرژیایی به سلامت

کتاب رهیافت انرژیایی به سلامت

درباره کتاب:

نام کتاب: رهیافت انرژیایی به سلامت : مبانی روش‌شناختی و بالینی ری‌کی (سری کتاب‌های دهکده سلامت ۱)

تالیف: دکتر رضا عبدالهی / دکتر رضا جوهری فرد

ویراسته: دکتر فرزاد گلی

انتشارات: آسیم (چاپ اول انتشارات مانی)

سال چاپ: ۱۳۸۷

زبان: فارسی

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: ۲۳۵ صفحه

موضوع کتاب:

کتاب حاضر که نخستین کتاب تألیفی در زمینۀ ابعاد علمی و بالینی انرژی زیستی در ایران است، سعی در پاسخ دادن به پرسش‌های گوناگون متخصصین، پژوهشگران و علاقمندان، در این حوزه دارد. در این مطالعه علاوه بر تشریح مبانی فیزیکی و فیزیولوژیکی میدان‌های انرژی زیستی؛ ابعاد فلسفی، انسان‌شناختی و روانشناسی رهیافت‌های انرژیایی به سلامت، نیز تبیین شده است. این پژوهش، گامی در جهت پیوند دادن این شیوۀ مؤثر، سالم و با صرفۀ بهداشتی و درمانی به نظام خدمات سلامت می‌باشد.

در سال های اخیر گرایش روز افزونی نسبت به استفاده از خدمات پزشکی مکمل و جانشین در سراسر جهان مشاهده می شود. بنا بر آمارهای گوناگون از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بین ۴۲ تا ۹۰ درصد از مردم، از این خدمات استفاده می کنند.

در حالی که هنوز در اکثر کشورها، منابع معتبر، برنامه های آموزشی رسمی و نظارت متناسبی در این میدان وجود ندارد و همچنان این نظام های سلامت در ضمیر ناهشیار گفتمان پزشکی، به کار خود ادامه می دهند.

یکی ازمردمی ترین و محبوب ترین این نظام های سلامت، انرژی پزشکی یا رهیافت های انرژیایی به سلامت است، روش هایی مانند ری کی، چی کنگ، لمس درمانی و شفا بخشی روحانی که در سالهای اخیر به دلیل اثربخشی، سهولت و دسترسی مناسب، رشد فوق العاده یی داشته است.

چند سال پیش وقتی کتاب انرژی پزشکی نگارش جیمز اوشن را که به تازگی منتشر شده بود، مطالعه نمودم، آن را حلقه ی گمشده ی علوم پایه ی پزشکی، پاسخ بسیاری از پرسش ها و توجیه بسیاری از پدیده هایی را که تجربه نموده بودم، یافتم.

مطالب کتاب:
– مبانی فلسفی و نظری
– ری کی و مسئله ذهن – بدن
– الگوی زیست روان – اجتماعی
– جایگاه ری کی در نظام پزشکی
– مفاهیم بنیادی ری کی
– اصول ری کی
– مفهوم هم سویی
– کالبدشناسی انرژیایی
– چاکراها – کانال ها و هاله ها
– مبانی آموزش ریکی و … میباشد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0