کتاب پریان نامه و دیونامه

کتاب پریان نامه و دیونامه

 

 

نوع : pdf

نوع نگارش : فارسی

تعداد صفحات : ۱۷۲

تعداد جلد : ۱

تعدادی از صفحات کتاب پریان نامه و دیونامه را میتوانید در زیر مشاهده کنید.

فهرست مطالب کتاب

* طالع ثور
* طالع جوزا
* طالع سرطان
* طالع اسد
* دیو طالع نسبله
* طالع عقرب
* طالع دلو
* طالع حوت
* فالنامه پریان
* درباب نصراتی دیگر، باب سیم نصراتی دیگر
* عزیمت نامه، در عزیمه
* باب چهارم جهود
* در عزیمت و در عزیمه
* جهت استمساک به حق
* برای بستن شهوت
* برای جلب محبت، هکذا برای جلب محبت، هکذا جلب محبت، برای شیرین کردن
دوستی و ازدواج و هکذا برای جلب محبت، جهت عشق و محبت
* برای جلب محبت نسوان
* برای گشودن بخت دختران
* جهت رفع دردهای رماتیسمی
* جهت نیات مختلف
* اسرار آیات قرآن شریف
* برای گشودن بخت دختران
* جهت جلب کسی
* برای معالجه بیماری بهجت
* برای نوزاد و سلامتی آن
* دعای همراه داشتن
* برای کسب اعتبار نزد اشخاص
* جهت منع زنا
* جهت رفع زگیل
* جهت تشخیص مرض و بیماری کسی
* جهت معالجه و شفای لکنت زبان
* جهت رفع گرفتاری و سختی ها و مشکلات
* برای پیدا کردن خواستگار برای دختر، بخت گشایی
* جهت شفای بیمار و بیماران
* برای رفع عنان در مرد
* برای برآورده شدن حاجات مهم، برای رفع حاجات کلی و مهم
* جهت رفع ترس
* جهت تقویت حافظه و افزایش هوش و ذهن
* برای درمان و رفع درد کلیه
* برای رفع تنگدستی و ناتوانی
* جهت جلب محبت یار، جهت درمان جنون عشق و کسی که به شدت عاشق شده
* برای ابطال و باطل کردن سحر و جادو و طلسم، برای باطل کردن سحر کسی
* جهت محبوب القلوب بود و عزیز شدن نزد یاران و دوستان و مردم
* جهت یافتن و پیدا کردن دفینه، پیدا کردن گنج زیر خاکی
* ترکیب خاص برای باطل کردن طلسم و طلسمات و جادو
* جهت معالجه مفلوج – معالجه شخص فلج، برای انواع فلجها
* جهت محبت ترکیبی است عظیم
* حواله بر کسی انجام دادن برای احضار روح شخص و یا روح خود، احضار
ارواح، احضار روح
* برای سلب عشق و محبت
* برای دشمنی انداختن بین کسی یا کسانی
* جهت احضار شخص غایب
* هکذا برای جلب مهر و محبت مرد و زن
* برای دور کردن شر و بدی
* برای زن و مردی که صاحب اولاد و فرزند نمی شوند
* جهت معجون
* برای نفاق و دشمنی و دوری کسی یا اشخاصی
* برای بستن زبان و دهان دیگران، هکذا برای بستن زبان بدگویان
* برای نجات از هر مشقت و سختی در زندگی
* یک درمان مهم معنوی
* برای دفع خونریزی ماهیانه زنان
* جهت تفریق و نفاق
* سلقیائیل
* هکذا برای بستن زبان بدگویان
* برای نجات از هر مشقت
* یک درمان مهم معنوی
* برای دفع خونریزی ماهیانه
* باطل کردن سحر و جادو و طلسم
* جهت تفریق و نفاق
* سحر اعظم
* برای بستن زبان هفتاد و دو تن
* برای همسرانی که دیر به منزل آیند
* برای باز کردن بخت بسته دختران و پسران
* برای یافتن شخص غایب
* برای دفع و نابودی دشمن، جهت قهر دشمنان
* برای رفع سردرد و تب
* تقریق بین دو نفر
* برای باطل کردن افسون و طلسم، افسون صابون
* برای قوی شدن اشخاص ضعیف
* برای فهمیدن بهبودی بیمار
* برای دانستن اینکه شخصی افسون شده یا نه
* فرستادن دشمنان از محلی به محل دیگر
* قهریه اسمالری
* کتاب اسرار خواص، اسماء بسته
* برای رفع پینه و قارچ و خال و زگیل
* جهت طلاق گرفتن مرد یا زن
* برای خواب دیدن
* برای صاحب اولاد شدن، جهت تولد اولاد پسر، جهت رفع سختی زایمان
* برای رفع دندان درد، هگزا برای رفع دندان درد
* برای رفع درد چشم راست و چشم چپ
* هکذا برای صاحب اولاد صالح و نیک شدن
* برای درمان رفع آسم
* جهت بستن زبان زن
* برای ایجاد محبت بین زنی که شوهرش را دوست نداشته باشد
* برای آشتی و صلح بین زن و مرد
* برای نفاق افکنی بین مردم و جمع
* برای درمان و رفع ورم سینه
* برای فرزندار شدن زن نازا، جهت پسر شدن نوزاد متولد شده
* برای رفع دفع منع
* برای بدام انداختن فراری
* برای برگرداندن شخص
* برای جلوگیری از تلفات دام، برای درمان بیماری دام ها، درمان بز و گوسفند
* برای رفع دل درد، هکزا برای رفع قولنج از اعضای بدن، درمان درد قلب و
بیماریهای قلبی، درمان درد پشت کمر، درمان درد گردن و گلو، رفع گرفتگی
زانو و…
* برای خوابیدن و بدخوابی کودکان و اطفال
* برای جلوگیری از حاملگی زنان، برای عادت ماهانه زنان، جهت کم شیری
زنان، درمان زنان نازا
* برای رفع نزله، رفع قولنج، رفع دعوا، رفع درد و…
* درمان هفتاد و هفت بیماری
* برای دفع جن و ارواح و حیوانات وحشی
* دعای هفت هیکل
* برای دفع بغض و عداوت و گینه و دشمنی، بستن زبان دشمن
* ساعات شریف و دانستن علوم غیبی، درمان جن زده و جنگیری
* دعای چشم زخم و نظر و چشم شور
* برای دفع شر و دشمنان
* خواب دیدن مردگان و امامان
* دایره انبیاء، استخبار، آیات پر خواص، برای جلب و تشیر، برای دفع اجنه
خبیسه
* دعای حزب البحر
* جداول اسماء الحسنی
* جهت جلب روزی و ثروت
* طلسم جنت الاسماء
* دعای شب برات، دعای طعام، دعای نکاح، دعای تولد، دعای شاه میدان
* …………….
* و صدها ادعیه و آیات دیگر….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0