کنوز الاسرار الخفیه فی علوم الغریبه

کنوز الاسرار الخفیه فی علوم الغریبه

 کنوز الاسرار الخفیه فی علوم الغریبه

کتاب کنوز الاسرار الخفیه فی علوم الغریبه

 

 

نوع : PDF

 تعداد صفحات : ۱۴۸

تعداد جلد : ۴

بخشی از فهرست کتاب

طلسم چیست

گام های اساسی برای رسیدن به گنج

موضوع اول : ظواهر طبیعی

در عمل بسیط رصد

طلسمات مربوط به کلیسا

موانع روحانی یا ترکیبی

موانع و تله های رصدی

علائم مکان طلسم شده

اشنایی با ماهیت سیستم و مکانیزم طلسم ها و رصدها ( بسیار نایاب )

نشانه وجود دفینه در کوه یا صحرا

نشانه های وجود گنج در خانه

نشانه های وجود گنج در مزرعه

نشانه ها و شواهد و ظواهر روحانی و مخفی برای مکانهای گنج

گام های عملی برای استخراج گنج

انواع رصد گنج , مراتب و اندازه خطرناک بودن آنها

خطف گنج ها از رصد ها

خطف با زنا

خطف با سجده

خطف با نکاح

خطف با نمک

سحب گنج از مکانش

سحب با خادم , اعوان و انصار

رصد کنوز

علامت ها و نشانه هایی که در مکان گنج وجود دارد

اصطلاحات رایج در طلسمات و دفینه یابی

خواب دیدن جنیان در خواب

خواب دیدن هر چیزی که اراده کنی  (مخبر جنی امیر خندش , مجرب مجرب مجرب )

خواب دیدن مکان خفیه , دفائن

خواب دیدن ارواح روحانیه در خواب

مندل , احضار موکل خادم حمید , احمد طویل ( صحیح مجرب صحیح )

احضار موکل , با واسط ناظر (مندل ملک نور الدین , آینه بینی , احضار آینه )

باطل کردن طلسمات دفینه

جلب و احضار از راه دور

محبت دائم و ابدی و ماندگار

فتح کنوز و ابطال طلسمات دفینه

تصریف چهارم : مریض کردن ظالم کافر

تصریف پنجم :احضار موکلان دعوت , پرسیدن خبر

تصریف هفتم :تصریف نزیف

حرکت دادن طاس آب جهت پیدا کردن جای دفینه یا پیدا کردن سارق

تصریف نهم : ارسال هواتف

صرف العمار مکان در کنوز و دفائن , خزائن

حرز و حجاب قوی جهت گنج ها , منع اذیت شدن طلسمات و موکلین گنج ها

تربیع و کشف مکان دفینه و گنج و سارق ( صحیح مجرب صحیح)

تربیع قوی با تخم مرغ

حرکت دادن گندم , جو , خردل , جهت احضار دفائن و کنوز (صحیح مجرب صحیح

فتح کنوز و دفائن

باب شق الارض بدون واسطه

جهت احضار کنوز و دفائن به واسطه عامر مکان کنوز

موکلان آن ملک ( بهمکیائیل و برهیائیل و نوریاییل و صرفیائیل و دوریائیل وسمعیائیل

عزیمت ملک الاحمذ , شق الارض (موکلان این عزیمت

ملک دردیاییل , ملک عطفیائیل , ملک نوریائیل , ملک سمکیاییل (مجرب صحیح مجرب صحیح (

عزیمت قوی جهت کشف و احضار دفائن و کنوز و طلسماتش

پیدا کردن نقطه دفینه با خروس( مجرب صحیح مجرب صحیح مجرب صحیح

کشف کنوز و دفائن و گنجهای مخفی (استخاره عجیب )

کشف خزائن و دفائن به وسیله خروس ابیض

کشف از دفائن و خزائن , با روش راه رفتن خردل

پیدا کردن نقطه دفین و گنجها به روش راه رفتن کوزه سفالی (صحیح مجرب صحیح صحیح مجرب صحیح )

کشف از کنوز و دفائن , تربیع سوره مبارکه الشمس (صحیح مجرب صحیح مجرب)

کشف دفین و خزائن زمین در خواب ( موکل ملک میمون ابانوخ )

احضار و پیدا نمودن نقطه گنجها , به روش راه رفتن درخت خرما , موکل ملک العامر , سید میططرون ( مجربات صحیح صحیح مجرب صحیح مجربات )

کشف دفاین و خزاین , به روش راه رفتن درخت خرما (صحیح صحیح صحیح )

تربیع دفائن با قسم الهوتریه

اخراج دفائن و گنجها از زیر زمین (شق الارض , مجربات صحیح صحیح صحیح مجربات )

ابطال سحر جمیع طلسمات دفینه و خزائن زمین

قسم حرکت دادن و راه رفتن کوزه سفالی در محل گنج توسط ملک العمار موکل ملک طارش (مجربات صحیح صحیح صحیح)

راه رفتن و روان شدن طاس آب در محل گنج و دفینه , خادم آن ملک سیدوک ( مجربات صحیح صحیح صحیح مجرب )

تعدادی از صفحات کتاب کنوز الاسرار الخفیه فی علوم الغریبه را میتوانید در زیر مشاهده کنید:

کنوز الاسرار الخفیه فی علوم الغریبه کنوز الاسرار الخفیه فی علوم الغریبه کنوز الاسرار الخفیه فی علوم الغریبه

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0