کتاب فنجان نماها در هنر صخره ای کردستان

4_755567897933252069_000002

موضوع فنجان‌نماها بسیار پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد و خصوصیت ویژه ای در هنر صخره‌ایی از دوران پاله ئولیتیک تا قرن بیستم است. ( بدناریک ۲۰۰۷ ). و به عنوان خلاقیت ذهن و دست انسان در طول هزاره‌ها در مناطق مختلف جهان به شکل دایره‌ای گود تجلی کرده است. .هاون های بزرگ و تک برای آرد کردن غلات و موارد دیگر استفاده شده است . امافنجان‌نماهای کوچک به عنوان یک سمبل روحی در مراسم های آئینی بسیار کهن مورد توجه بوده است.

کهن‌ترین هنر صخر ه‌ای شناخته شده در جهان تاکنون در کشور هند و مربوط به نشانه‌های فنجانی است که در صخره یک غار سنگ ریگی کنده کاری شده اند.( پیام یونسکو۱۳۷۷). تا کنون کنفرانس‌های بین المللی زیادی در مورد هنر صخره ای برگزار شده است اما اولین کنفرانس بین المللی مربوط به فنجان نما ها در سال ۲۰۰۷ در کشور بولیوی انجام گرفت زیرا موضوع آن مبحث جدیدی است که در هنر صخره‌ای جهان مطر ح شده است و تا کنون هنر صخره‌ای فنجان نماها در ایران مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است.

طی تحقیقات سا ل‌جاری درمنا طق مختلف استان کردستان از جمله اورامانات- منطقه سارال- سقز- قروه و منطقه کرفتو و بیجار درارتفاعات مختلف از سطح دریا مجمو‌عه فراوانی از فنجان‌نماها شناسایی شدند که در آنها کهن‌ترین سنگ‌نگاره های شناخته شده در ایران که تا کنون گزارش شده‌اند وجود دارد. به ویژه فنجان‌نما های مسیر رودخانه سیروان و غارها و پناهگاه‌های صخره ای در اورامانات.

فنجان‌نماهای مسیر رودخانه سیروان در منطقه اورامانات بر روی تخته سنگی به ارتفاع ۳ متر و طول ۴ متر در فاصله ۱۰۰ متری رودخانه سیروان قرار دارد که حدود ۷۰ فنجان نما با قطر ۳ الی ۱۰ سا نتیمتر و اکثرا” بر نوک تخته سنگ از دامنه غربی تا شرقی آن کنده‌کاری شده‌اند. بعضی از این فنجان‌نماها به صورت جفت ۲ عدد، ۴ عدد ،۶ عدد و یا به صورت خوشه‌ای کنده کاری شده اند.

نوع : pdf

نوع نگارش : فارسی

تعداد صفحات : ۱۰

تعداد جلد : ۱

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0