کتاب اسرار و مرموز علم الواح

نوع : pdf

نوع نگارش : فارسی

تعداد صفحات : ۴۹

تعداد جلد : ۱

تعدادی از صفحات کتاب اسرار و مرموز علم الواح را میتوانید در زیر مشاهده کنید.

 

 

فهرست مطالب کتاب

* الواح اعظم
* الواح کرسی
* تسخیر موکلین الواح
* ملک المعلاق
* ملک السر
* ملک لمعدل
* هر لوحی ملائکه دارد که گماشته و نگهبان آن می باشد
* روشهای محاسبه و نگارش الواح و طلسمات (شیخ سکاکی، الامام البونی،
علامه دهدار، عبدالقادر گیلانی)
* در بیان جامع اسرار و رموز علم الواح
* دعوت از موکلین نام خداوند
* تسخیر موکلین الواح
* کاربرد علم نجوم در الواح
* تاثیر الواح فلزی بر ستارگانگان هم عنصر
* تحریک چاکراهای بدن و بخورات و عطریات
* لوح ۱۰ در ۱۰، لوح ۱۶ در ۱۶ و…
* شیوه محاسبه و نگارش الواح مختلف با استفاده از الواح پایه
* کاربرد نجوم در الواح
* بخورات چیست
* روش آزمون و خطا در نگارش و محاسبات جفر
* حک کردن هر لوح بر روی فلز خاص
* فلز آهن حدید مخصوص کوکب زحل
* فلز مس نحاس مخصوص زهره و مریخ
* فلز سرب یا قلع رصاص مخصوص کوکب مشتری
* جیوه زیبق مخصوص عطارد
* طلا ذهب مخصوص کوکب شمس
* نقره فضه مخصوص قمر
* شباهت رنگ و اشتراک در خصوصیات هر فلز با کوکب مربی و فطرت اشخاص
* سنگ ها و ایجاد موفقیت و گشایش در امور
* تاثیر و نفوذ بر افراد و محیط اطراف درمان دردها با سنگ و دوری نیروهای
منفی و رفع خیالات و اضطرابات توقیت هوش و استعداد و تقویت نیروی جنسی
* تقویت حافظه و دور اندیشی
* فعال شدن نیمکره های مغز
* تقویت چشم ظاهر و باطن و…
* لوح ۸*۸ و لوح ۷*۷ و…
* انواع الگوهای نوشتن الواح
* رافع الدرجات
* نام الهی غفران
* ذوالفضل و الکرم
* جدول وفقی
* تعریف مربع وفقی
* جدول خانه های ۱ الی ۸
* دور اول جدول خانه های ۱ الی ۸
* دور دوم خانه های ۹ الی ۱۶
* دور سوم خانه های ۱۷ الی ۲۴
* دوره چهارم خانه های ۲۵ الی ۴۲
* دور پنجم خانه های ۳۳ الی ۴۰ و….
* مجموعه سطر و ستونهای لوح (لوح ۹*۹ و لوح…)
* خانه جفر اسم خداوند المصور
* اسماء الحسنی نامهای الهی الاخر، المصور، ذی الجلال و الاکرام و…
* روش محاسبه و نگارش مثلث و صدها مطالب دیگر….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0