کتاب مجموعه ۱ شمع و پروانه _ سحرحلال

اهلی شیرازی یا در اصل ، محمد بن ‌یوسف اهلی شیرازی از شاعران نام آور و مشهور قرن نهم و نیمه ی اول قرن دهم هجری است که در حدود سال ۸۵۸ هجری قمری در شیراز به دنیا آمده است . اهلی شیرازی به مثنوی جم و گل اش یا همان مثنوی سحر حلال اش شهرت دارد . در خصوص نام اهلی « حامد ربانی » در کتاب دیوان اهلی در مورد تخلص اهلی و معنای آن می نویسد : به نظر من احتمال این است که اهلی مقابل وحشی است و به معنای رام و مأنوس است و اهلی یعنی منسوب بودن به اهل الله و اهل بیت پیغمبر (ص) . اهلی از اوان جوانی به تحصیل علوم و فنون پرداخته و چون طبع شعر داشت با سرودن اشعار ، شهرت یافت . اهلی شیرازی از پیروان مذهب شیعه بود که در زمان شاه اسماعیل اول صفوی ، اشعاری در مدح پیامبر و خاندان او سروده‌است . اهلی شیرازی بخشی از عمر خود را در شیراز و بخشی دیگر را در هرات گذرانیده ، اما به هر حال گفته می شود زندگی را در فقر و تنگدستی سپری کرده است . اهلی در سرودن انواع شعر استاد بود . غزلیات بسیار لطیفی به سبک سعدی سروده و در قصیده‌ سرایی و مثنویات مصنوع مهارت بسزا داشته ‌است . در مدح امیر علی شیر نوایی نیز قصیده ‌ای سروده و در سفر هرات بدو تقدیم کرده‌ است . اهلی پس از آن ، به آذربایجان نزد سلطان یعقوب آق قویونلو رفت و او را هم مدح گفت.  اهلی شیرازی مثنوی مصنوع و معروفی در ۵۲۰ بیت با سه صنعت مهم:  ذوقافیتین – ذوبحرین – انواع جناس ، به نام داستان جم و گل سروده ‌است . این مثنوی که به سحر حلال معروف است ( گویند این مثنوی را به شاه اسماعیل تقدیم کرد ) چندین ‌بار در بمبئی ، تهران و شیراز به چاپ رسیده ‌است . در میان تذکره ها می توان به روایت صحف ابراهیم درباره ی شرح زندگانی اهلی شیرازی بیشتر اعتماد کرد .  آن چه از این تذکره بر می آید ، این است که اهلی شیرازی از شاگردان علامه ی دوانی بود و در بیشتر علوم عهد خود ، به خصوص در علوم ادبی اطلاعات بسیار و بر آن ها تسلط داشته است . بسیاری آثار و نیز توجه خاص اهلی به آثار مصنوع ، گویای همین اطلاعات وسیعش از علوم ادبی ؛ به خصوص صنایع لفظی و معمیات و عروض و امثال آن ها است .

نوع : pdf

نوع نگارش : فارسی

تعداد صفحات : ۷۳

تعداد جلد :  ۱

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0